Maatregelen - Ik Stop Verspreiding Corona

IK STOP VERSPREIDING CORONA U OOK?

Ik Stop Verspreiding Corona U ook?
Ga naar de inhoud

Maatregelen

Voor iedereen geldt:
blijf zoveel mogelijk thuis.
Werk thuis als dit kan.
Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen, om zorg te verlenen aan een ander of om een frisse neus te halen.
Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.
Groepen van maximaal 3 mensen zijn toegestaan, maar iedereen moet 1,5 meter afstand houden.
Voor mensen die samen een huishouden vormen, geldt geen maximale groepsgrootte.
Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel?
Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.
Werk thuis als dit kan.
Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen voor een frisse neus of de zorg voor een ander.
Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.
Is dit een lockdown?
Nee.
Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is.
Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt.
Tot wanneer geldt dit?
Alle maatregelen gelden tot en met 6 april. Er vinden geen evenementen plaats tot 1 juni.

Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen bij elkaar (buiten het eigen gezin) en houd ook dan afstand tot elkaar.
Op bezoek
 • Een kopje koffie bij een vriend of vriendin? Dat kan, maar met maximaal 3 personen en houd 1,5 meter afstand. Ga zo min mogelijk op bezoek bij ouderen en mensen met verminderde weerstand. Zij vormen een risicogroep. Zoek liever op andere manieren contact, zoals telefonisch, via videobellen of schrijf eens een brief.
 • Bent u 70-plusser of heeft u een verminderde weerstand? Blijf thuis en ontvang zo min mogelijk bezoek. Probeer eens moderne communicatievormen zoals videobellen.
 • Een verjaardag of een ander feestje vieren? Het dringende advies is om het vieren van feestjes voorlopig uit te stellen. Er mogen maximaal 3 mensen (buiten de gezinsleden) op bezoek komen.
Dagelijks leven en boodschappen doen
 • Hardlopen of fietsen met vrienden? Ga liever alleen. Wilt u toch afspreken, houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Boodschappen doen? Dat kan. Ga alleen, vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Eten bestellen? Ook dat is mogelijk. De bezorgdienst zal het eten contactloos aan huis bezorgen.
 • Eten afhalen in een afhaalrestaurant of snackbar? Dat kan, als u drukte uit de weg gaat en zorgt dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat. Ook coffeeshops zijn open voor afhaalbestellingen.
Bekijk voor meer informatie de pagina: veelgestelde vragen over afstand houden.
Dagelijks leven en boodschappen doen
 • Hardlopen of fietsen met vrienden? Ga liever alleen. Wilt u toch afspreken, doe dat dan met maximaal drie personen houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Boodschappen doen? Dat kan. Ga alleen, vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand tot andere mensen.
 • Eten bestellen? Ook dat is mogelijk. De bezorgdienst zal het eten contactloos aan huis bezorgen.
 • Eten afhalen in een afhaalrestaurant of snackbar? Dat kan, als u drukte uit de weg gaat en zorgt dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat. Ook coffeeshops zijn open voor afhaalbestellingen.
Is het terecht dat mensen nu massaal gaan hamsteren?
Het is begrijpelijk dat mensen het zekere voor het onzekere willen nemen, maar daar is geen aanleiding toe. Extra inkopen doen van voedsel is niet nodig.
Stel: het land gaat op slot, kan ik dan nog wel naar de supermarkt om eten te halen?
Ja, want ook al zou het land op slot gaan. er zal toch nog steeds gegeten moeten worden en dus ook voedsel gekocht moeten kunnen worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) houden de sector goed in de gaten.
Moet ik mij zorgen maken om de bevoorrading van voedsel in de supermarkten?
Nee, dat is niet nodig. Er is meer dan voldoende voedsel beschikbaar en supermarkten en hun leveranciers werken de klok rond om het voedsel in de supermarkt te krijgen. Als een schap leeg raakt is de voorraad alweer onderweg in de vrachtwagen.
Moet ik extra boodschappen gaan doen ‘voor het geval dat’?
Het advies is om op uw normale manier en in gebruikelijke hoeveelheden uw inkopen te doen.
Wat is de Hamsterwet?    
De Hamsterwet is een noodwet die de minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid kan geven om het kopen van grote aantallen van producten (hamsteren) tegen te gaan.
Waarom wordt de Hamsterwet niet ingezet?
De Hamsterwet is een noodwet. Die wordt alleen in het uiterste geval ingezet wanneer alle andere maatregelen om hamsteren tegen te gaan, niet meer werken. Hamsteren is niet nodig. Er wordt voldoende voedsel geproduceerd en er is meer dan genoeg op voorraad in de distributiecentra.
Wat zijn andere maatregelen om hamsteren tegen te gaan?
Consumenten kunnen zelf helpen door weer op de gebruikelijke manier en in gebruikelijke hoeveelheden boodschappen te doen. Winkeliers, zoals supermarkten, mogen ook limieten stellen aan het aantal stuks van één product dat per persoon wordt verkocht.
Samenkomsten/evenementen
Waarom zijn alle bijeenkomsten afgelast? En niet alleen evenementen met meer dan 100 personen?
Deze maatregel is op advies van het Outbreak Managementteam aangepast. Het is nodig om de verspreiding te beperken.
Wat verstaan we onder een evenement?
We spreken van een evenement als dat planbaar is en vergunningsplichtig.
Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?
Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.
Zijn andere soorten samenkomsten ook verboden?
Ja, alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april verboden, tenzij:
 • Het gaat om een samenkomst die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
 • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.                                                             
 • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. Voor uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen geldt: houd het aantal aanwezigen beperkt (maximaal 30 personen) en bewaar 1,5 meter afstand. En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te brengen. En vergeet niet: als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts: blijf thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of benauwdheid? Dan moet ik u ook thuis blijven.
Zijn demonstraties nu ook verboden?
Nee. Voor demonstraties geldt een ander wettelijk kader en de normale procedure.
Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni?
Nee. De keuze is gemaakt op organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken is. Zoals Koningsdag-activiteiten.
Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Betekent dit dat ook de scholen tot 1 juni gesloten blijven?
Nee. Het sluiten van de scholen geldt vooralsnog tot en met 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel om de scholen te sluiten.
Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren?
Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen.
Groepsvorming en samenscholingsverbod
Wat betekent een verbod op groepsvorming?
Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met 3 of meer personen.
Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.
Is alle groepsvorming verboden?
Niet binnen gezinnen/huishoudens en op plaatsen en locaties waar geen verbod op groepsvorming geldt. Maar altijd geldt: houd afstand tot elkaar van tenminste 1,5 meter.
Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten.
Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?
Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.
De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (meer dan 3) op straat. Mag dit?
Ja. Voor gezinnen/huishoudens geldt geen verbod. Wel geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd altijd 1,5 meter afstand.
Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?
Ja. U kunt een boete krijgen
Hoe hoog is de boete?
De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. U kunt rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4000.
Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?
Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan de voorzitter van uw veiligheidsregio besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.
Mijn wijk is niet aangewezen als verbod op groepsvorming. Mag ik dan wel met meer dan 3 personen op straat?
Blijf zoveel mogelijk thuis, ook van werk als dit kan. Een frisse neus halen is prima of een praatje met de buren. Houd wel altijd 1,5 meter afstand.
Sluiten openbare en niet-openbare locaties
Er kunnen openbare en niet-openbare locaties worden gesloten. Wat betekent dit?
Een voorzitter van een veiligheidsregio kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij aan campings, recreatieparken, parken, natuurgebieden, stranden etcetera. Winkels vallen hier niet onder.
Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht?
Een voorzitter van een veiligheidsregio kan besluiten als hier reden toe is om specifieke locaties voor publiek te sluiten. Een reden tot sluiting kan zijn als er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.
Geldt dit ook voor markten?
Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.
Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen.
Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?
De voorzitter van de veiligheidsregio kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen.
Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten?
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten.
Kan ik nog naar de kapper of nagelstylist?
Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen geldt tot 6 april dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Deze locaties moeten worden gesloten.
Ik werk niet op een vaste locatie, maar vaak bij cliënten of patiënten thuis. Het lukt me hierbij niet om 1,5 meter afstand te houden. Mag ik mijn beroep nog uitoefenen?
Contactberoepen zijn in ieder geval tot 6 april niet toegestaan. Een uitzondering hierop is beroepen die noodzakelijk zijn voor medische zorg die niet op afstand kan en niet uitgesteld kan worden. Uiterlijk 6 april wordt besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel.
Gezinsquarantaine
Wanneer eindigt gezinsquarantaine?
Wacht tot iedereen in huis 24 uur lang geen verkoudheidsklachten meer heeft. Als iedereen 24 uur vrij is van klachten als neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid, dan mag je weer naar buiten.
Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen?
Mensen in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven alleen thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever).
Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?
Als 1 of meerdere gezinsleden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid heeft (gehad), mogen de gezinsleden pas weer naar buiten als het hele gezin 24 uur klachtenvrij is.
Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond uitlaten?
Nee, als je klachten hebt, mag je niet naar buiten, ook niet om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Dat moet je aan iemand anders vragen en 1,5 meter afstand bewaren.  
Tot wanneer gelden deze maatregelen?
Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuisblijven) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april. Alleen het verbod op evenementen geldt tot 1 juni.
Kinderen
Hoe kunnen kleine kinderen 1,5 meter afstand houden?
De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor dat u met andere personen van buíten uw gezin 1,5 meter afstand houdt.
Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen tot en met 12 jaar kunnen buiten spelen met elkaar, maar vermijd groepen. Ouders die toezicht houden, moeten 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
Beschermingsmiddelen voor zorgverleners
Zijn er genoeg beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en schorten beschikbaar voor zorgverleners?
Er is grote behoefte aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) coronapatiënten. Er is schaarste aan deze producten en op sommige plekken is de situatie nijpend. Om de situatie zo goed mogelijk te kunnen beheersen is er een landelijke aanpak vastgesteld. Iedereen moet deze aanpak volgen voor onbepaalde tijd.
Er wordt door het centrale inkoopteam van het ministerie van VWS gewerkt aan de inkoop van beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen worden centraal verzameld en vervolgens verdeeld naar behoefte.
Wilt u beschermingsmiddelen aanbieden? Neem dan contact op met het ministerie van VWS via coronabeschermingsmiddelen@minvws.nl. Doordat het ministerie van VWS momenteel erg veel aanbiedingen krijgt, kan het iets langer duren voordat uw mail wordt beantwoord.
Geldzaken

Ik kan nu grotere bedragen contactloos pinnen. Waarom?
Klopt, de limiet per transactie is verhoogd van € 25 naar € 50. Daar hoeft u niets voor te doen: het wordt automatisch aangepast en daarover ontvangt u geen mails of sms’jes. De limiet voor aaneengesloten contactloze betalingen is eerder al verhoogd van € 50 naar € 100. Door deze maatregelen wordt contactloos betalen nog makkelijker. Bij deze manier van betalen is het namelijk niet nodig om uw pincode in te tikken. Zo helpen banken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Is het nog veilig om te betalen met contant geld?
Ja. Het RIVM geeft aan dat de kans zeer klein is dat het virus zich verspreidt via oppervlakten, zoals geld. Veilig betalen staat wel voorop, zowel bij contant betalen als bij pintransacties. Leg dus het geld op de balie neer als je betaalt met bankbiljetten en munten. Zo voorkomt u handcontact met de kassamedewerker en wordt verdere verspreiding van het virus tegengegaan.  
Nederlandse aanpak

Waarom verschilt de Nederlandse aanpak van het coronavirus met die van andere landen?
De WHO (World Health Organisation) geeft internationale richtlijnen die door elk land worden toegepast op de eigen situatie. De essentie van de aanpak in Nederland is: het virus maximaal controleren. Alle adviezen en maatregelen die in Nederland zijn afgekondigd, zijn hierop gericht. Veel maatregelen komen overigens overeen met wat onze buurlanden doen.

Voorkom Virus Besmetting
Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’?

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus.
Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.
Wat betekent dit zoal in praktijk?


TOUR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Terug naar de inhoud